Norra kajen under sommaren

Renoveringen av Norra kajen går in i en lugnare fas under juli. I augusti fortsätter arbetet med återställning av de första etapperna och förstärkning i den tredje etappen.

Under vecka 28, från måndag den 8 juli, pågår vissa arbeten med återfyllning av en mindre del av kajen. Vecka 29-31, den 15 juli – 4 augusti, är det semesteruppehåll. Under den tiden kommer själva kajen att vara öppen för gående och cyklister, och alla bänkar och soldäck tillgängliga.

Fortsättning efter semestern
Den 5 augusti fortsätter arbetet med återfyllnad och återställning av gatstenen i etapp 1 och 2. Då börjar också arbetet med förstärkning av kajen i etapp 3, där vägen först ska schaktas upp för att man ska kunna förankra de nya pålarna i den befintliga kajen.

I samband med det flyttas körbanan åter närmare husfasaden vid Qvarnen Tre Kronor och Hamnmagasinet. Då kommer också en del av p-platserna där stängas av.

Arbete i fyra etapper
För att inte hela kajen ska vara uppgrävd samtidigt har förstärkningsarbetet delats upp i etapper. De första två etapperna kommer att återställas under augusti och september.  Den tredje etappen beräknas bli klar vid årsskiftet, och den fjärde under januari nästa år.