Nacka kommun tar över lekpark och bollplan

Under november tar Nacka kommun över ansvaret för lekparken Lilla Kvarnholmen och bollplanen vid Spisbrödsfabriken från Kvarnholmen Utveckling.
När Kvarnholmen är färdigutvecklat och allt är på plats kommer kommunen att ha tagit över all allmän platsmark. Det handlar om allt från gator, torg och infrastruktur till parker och naturmark.
Övertagandet av lekparken och bollplanen vid Spisbrödsfabriken är ett första steg. Fler områden kommer successivt att lämnas över till kommunen i takt med att delar av Kvarnholmen börjar bli färdigbyggda.

För kvarnholmsbor kommer det i praktiken inte att märkas så stor skillnad efter övertagandet. Men den som vill anmäla ett fel på Lilla Kvarnholmen eller bollplanen ska i fortsättningen vända sig till Nacka kommun. Samma sak gäller för den som har frågor eller synpunkter kring anläggningarna.

Så anmäler du fel och lämnar synpunkter till Nacka kommun

Använd i första hand appen Felanmälan – Nacka kommun, både för att anmäla fel och för att lämna andra synpunkter. Med appen är det enkelt att ange vilken plats det gäller, och det är smidigt att bifoga en bild.

Det går också att anmäla fel och lämna synpunkter på Nacka kommuns webb: www.nacka.se/felanmalan-synpunkter/

När det gäller resten av Kvarnholmen, allt utom Lilla Kvarnholmen och bollplanen, är det alltså fortfarande Kvarnholmen Utveckling som har ansvaret. Felanmälan kan göras direkt på vår webb: kvarnholmen.com/fel/