Mjölnarvägens kurva ska sänkas

Nu startar arbetet med att sänka vägbanan vid Mjölnarvägens kurva, vid västra ändan av norra kajen. Slänten ner mot vattnet är för brant och behöver stabiliseras av säkerhetsskäl, och då ligger dagens vägbana för högt.

Den första delen av arbetet pågår i tre veckor, till mitten av juli. Den 6 augusti fortsätter man igen, och arbetet beräknas bli klart under oktober. En del träd och buskar längs kurvan kommer att avverkas, och asfalten ska rivas upp innan vägbanan sänks.

Det kommer hela tiden att vara möjligt att passera på Mjölnarvägen, både för bilar, cyklar och gående, men körfält och gång- och cykelbana kommer att flyttas några gånger under tiden.