Mjölnarvägen har flyttats ut

Nu har  gång- och cykelvägen förbi bygget av Kajplats Kvarnholmen flyttat ut på den tillfälliga bron, och Mjölnarvägens körfält flyttat efter, till det som förut var gång- och cykelväg.

Flytten görs för att det stora bostadsprojektet behöver ett större arbetsområde, de fem husen kommer att byggas i nära anslutning till vägen.

Den tillfälliga gång- och cykelvägen kommer att få belysning, och på vintern snöröjning och halkbekämpning. Den är smalare än den tidigare, så det är viktigt att fotgängare och cyklister samsas och tar extra mycket hänsyn till varandra.

När bygget av Kajplats Kvarnholmen är klart, under 2021, kommer Mjölnarvägen och gång- och cykelvägen att flyttas tillbaka. Då byggs också en trottoar på andra sidan vägen, längs med husen.

Så här ska det se ut när allt är klart:

kp_vy