Måndag 23 november kl 9 öppnar Kvarnholmsvägen igen!

På måndag den 23 november öppnar Nacka kommun Kvarnholmsvägen över Hästholmsbron.

Den 560 meter långa sträckan som varit avstängd för genomfart sedan april 2014 har breddats för att göra den mer trafiksäker och för att fler ska kunna cykla och gå istället för att åka bil.

Från och med måndag kl 9 kommer busslinje 402 att återgå till ordinarie körväg vid Finnberget och över Hästholmsbron. Den kommer att trafikera följande hållplatser på ordinarie lägen utmed Kvarnholmsvägen; hållplats Gäddviken (mot Slussen), Finnbergsvägen och Mjölnarvägen (intill Hästholmsbron).

Vissa mindre arbeten återstår och kommer att utföras fram till våren 2016 utan att det påverkar framkomligheten.

Mer information om vägen och vägbygget finns här