Ledningsarbeten vid Tre Kronors väg i augusti

I slutet av augusti börjar vi arbetet med att byta ut ledningar längs Tre Kronors väg och Valsvägen. För att undvika att vägen är uppgrävd under semesterperioden har vi valt att starta i slutet av sommaren, och inte under maj, som vi tidigare planerat.

Ledningarna är gamla och slitna och måste ersättas, och vi behöver öka kapaciteten inför kommande nya bostäder. Därför ska vi byta ledningar för vatten, avlopp, dagvatten, el och fiber. Vi behöver gräva upp vägen för att kunna byta ledningarna, men det kommer att vara möjligt att passera Tre Kronors väg hela tiden. Valsvägen kommer att vara helt avstängd under en period.
Parkeringsplatserna för boende i området flyttas till en tillfällig parkering på platån.

Arbetet med ledningsbyten startar alltså i slutet av augusti, och kommer att pågå året ut.

Har du frågor om vårt arbete, kontakta:

Peter Ekholm, projektledare, Kuab
Telefon: 08-782 14 96
Mejl: peter.ekholm@jm.se