Kvarnholmens första trafikljus – se upp i kurvan!

Alla på Kvarnholmen har säkert lagt märke till trafikljuset vid Kvarnholmsvägens kurva, som reglerar trafiken nu när bara ett körfält är öppet. Vi vet att det är bökigt med en ännu trängre kurva än förut och med väntetider för alla som ska passera, och hoppas på förståelse från Kvarnholmsbor och alla andra med ärende till ön.

När arbetet med kurvan är klart i augusti kommer vägen att vara mer trafiksäker och med bättre sikt. Senare bygger vi också en efterlängtad gång- och cykelbana, och där kurvan går idag ska det bli en utsiktsplats och park.

nyakurvan

Du som cyklar, se upp!
För dig som cyklar är det fortfarande tillåtet att ta Kvarnholmsvägen genom kurvan under byggtiden. Men var uppmärksam på att tiden för att hinna runt kurvan är begränsad. Vi måste anpassa trafikljuset så att det inte blir alltför långa köer av bilar, lastbilar och bussar. Känner du dig osäker rekommenderar vi att du som cyklar väljer Mjölnarvägen i stället, och tar cykeln med upp i hissen om du ska till centrala Kvarnholmen.

Vi vill också uppmana alla som går till fots att respektera förbudet mot att gå i kurvan. Det smala körfältet gör det omöjligt att mötas, och sikten är dålig. Välj i stället Mjölnarvägen om du går till eller från Kvarnholmen.

Undrar du något?
Om du har frågor om våra arbeten i kurvan, kontakta:
Peter Ekholm
Projektledare, Kuab
Telefon: 08-782 14 96
E-post: peter.ekholm@jm.se