Inbjudan: Var med och utforma Kvarnholmens offentliga miljöer

kolibri-aug-2014

Nacka kommun bjuder in boende på Kvarnholmen att skapa sin egen plats på ön när Nacka bygger stad. Alla Kvarnholmare är välkomna att delta på kommunens workshop söndagen den 7 september kl. 14.00 för att vara med och ta fram förslag på att utforma  offentliga miljöer på Kvarnholmen.

Du som bor på Kvarnholmen får tillsammans med stadsplanerare och konstnärer möjlighet att ta fram konkreta förslag över hur offentliga platser på Kvarnholmen kan utformas. Vilka värden och kvaliteter är viktiga för dig? Vad vill du använda platsen till? Förslagen kommer sedan att förverkligas.

Den första träffen är söndagen den 7 september kl 14:00 vid landfästet för den f.d. övre bron (Hästholmsbron). Sen går gruppen till Makaronifabriken på Kvarnholmsvägen 89 (fd Tre Kronors Väg 34) för en första dialog och vidare info om hur det kommer gå till.

Vid detta tillfälle tittar gruppen närmare på hur följande platser kan utvecklas.

1) Landfästet för den f.d. övre bron
2)  Lilla parkeringen öster om radhusen

Detta är den första av flera workshops som genomförs under hösten.

Anmäl dig på Nacka kommuns websida här

Kollaborativ gestaltning – KOLIBRI är ett sätt för Nacka kommun att utmana sitt traditionella sätt att tänka och göra när de bygger stad. Nacka arbetar därför aktivt och medvetet med konst, kultur och konstnärlig kompetens som verktyg och resurser i stadsutvecklingens olika faser. Nacka prövar och utvecklar nya metoder och modeller i syfte att skapa en levande stad där människor trivs och mår bra.

Kollaborativ gestaltning – KOLIBRI – är en sådan metod.

Du kan läsa mer om Kolibri-initativet här

Om du vill veta mer kan du även kontakta:

Katarina Fredrika,
konstnär & projektledare / Konsten att skapa stad
E-post: katarina.fredrika@nacka.se
Telefon: 0723 – 12 26 55