Helgarbete vid Södra kajen

I helgen 2-3 februari kommer arbete att pågå vid bygget av Södra kajen, på södra sidan av Kvarnholmen. Det är vattenblästring av betongplattor, som av produktionstekniska skäl måste utföras på helgen. Det ska inte orsaka högt buller, men visst ljud kan höras.

Arbetet på Södra kajen startar under fredag eftermiddag och avslutas under lördagen , med söndag som reservdag.

Arbetstiden under helgen är 09.00 – 16.00.