Grund byggs utanför Kvarnholmen

Strax utanför Kvarnholmen byggs nu ett nytt grund. Det är till för att skydda husen som byggs på pirar ut på vattnet i Finnboda, om Finlandsfärjor eller andra stora fartyg skulle hamna på villovägar.

Grundet byggs av stenmassor från sprängningar på Kvarnholmen, som transporterades dit på en pråm tidigare i dag. En liten bit av Kvarnholmen som hamnar på en ny plats, alldeles i närheten.