Grönt vatten beror på ofarlig läcka

Många har lagt märke till att grönt vatten strömmade ut i viken mellan Mjölnarvägen och Finnboda kajväg på torsdagen. Färgen kom från en provtryckning av tätskikt vid skolbygget. Vattnet färgas med ett helt ofarligt färgämne just för att läckor ska kunna upptäckas snabbt.
Först misstänkte man att orsaken var ett fjärrvärmeläckage, vattnet i fjärrvärmeanläggningar färgas också med ett ofarligt ämne. Men då var alltså inte fallet den här gången.
Mer om färgämnet finns att läsa här:
https://www.tekniskaverken.se/privat/fjarrvarme/fjarrvarmevattnet-ar-gront/