Gång- och cykelvägen längs Mjölnarvägen flyttas ut

Bostadsprojektet Kajplats behöver mer utrymme nu när husbygget börjar komma igång på allvar. För att kunna arbeta säkert behöver man utöka arbetsområdet kring bygget och använda mer av Mjölnarvägen.

För att få plats för både bilar, cyklar och gående kommer därför en bro att byggas på utsidan av staketet, från träbryggan och bort mot Mjölnarvägens kurva. Arbetet med att bygga den startar i början av juli. Sedan flyttas gång-och cykelvägen dit, och körfältet för bilar flyttas ut till det som idag är gång- och cykelväg.

I augusti ska ombyggnaden vara klar. Den tillfälliga gång- och cykelvägen kommer att få staket och belysning, och snöröjning och halkbekämpning på vintern, så att det alltid ska vara säkert att gå och cykla där. Bilvägen kommer fortfarande att ha ett körfält förbi bygget under byggtiden, så trafikljuset blir kvar till 2020, när projektet ska vara klart.