Föreningar kan boka tillfälliga sporthallen

Efter årsskiftet kommer föreningar i Nacka att kunna boka tider i Ebba Braheskolans tillfälliga sporthall på Kvarnholmens kaj. Nacka kommun hyr hallen på tider den inte används av skolan och gör den tillgänglig för föreningslivet. Efter årsskiftet kommer det att gå att boka tider via kommunen, måndag-torsdag klockan 16-21.

Mer information om hur man bokar idrottsanläggningar i Nacka finns här:
https://www.nacka.se/uppleva–gora/idrottsanlaggningar/boka-idrottsanlaggningar/
och mer om Nacka kommuns satsningar på idrott här:
https://www.nacka.se/uppleva–gora/idrotten-i-nacka/planer-for-idrotten/