Fasta sprängtider för Nacka kommuns bergsprängningar vid Kvarnholmsvägen

Nacka kommun håller på att bygga om  Kvarnholmsvägen och har nu kommit igång med bergsprängningsarbetena.

Nya fasta sprängtider har införts och dessa tider gäller enbart själva sprängningarna då borrningen kommer att pågå under hela arbetsdagen.

Sprängtiderna är:

Måndag-torsdag: kl 09.05, kl 11.05, kl 13.05, kl 15.05
Fredag: kl 09.05, kl 11.05, kl 13.05

Sprängningarna kommer att signaleras med korta tut i ca 30 sekunder, sedan avlossas salvan och efter det signaleras ett långt tut som talar om att salvan är avlossad och sprängningen är klar.

Den provisoriska gångbanan postas av vakter vid sprängningarna som stannar gående och cyklister innan sprängningen och sedan släpper förbi dem när sprängningen är över.

För mer information kontakta Nacka kommuns entreprenör:

Cenny Fransson
Platschef, Frentab Entreprenad & Söner AB
cenny.fransson@frentab.se