Nacka kommun bygger om Kvarnholmsvägen med start 5 maj

Nu ska Nacka kommun göra Kvarnholmsvägen säkrare för bilister, gående och cyklister. En 560 meter lång vägsträcka ska breddas samtidigt som en separat cykel- och gångbana  ska byggas. Arbetet är omfattande och förutom att delar av Kvarnholmsvägen och bron stängs av i etapper kommer busshållplatser att flyttas och sprängningar genomföras. 

arbeten-Kvarnholmsvägen

Den 5 maj  stängs Kvarnholmsvägen av från rondellen vid Finnbergstunneln upp till infarten mot Finnbergsvägen och hållplatslägena för bussarna flyttas. Det innebär att du som åker bil ska ta vägen genom Finnbergstunneln för att åka till eller från Kvarnholmen.

Du som går eller  cyklar berörs däremot inte av denna avstängning och det kommer alltid vara möjligt att  gå och cykla förbi vägarbetet.

Arbetet är omfattande och en hel del sprängningsarbete behövs. Sprängningarna kommer att ske dagtid på fasta tider. Arbetet beräknas pågå 12-18 månader.

 

Ändrade hållplatser

Buslinje 53:
Ändrad turtäthet under arbetstiden. Resenärer hänvisas att byta till linje 469 vid Henriksdalsberget.

Busslinje 402:
Hållplats Finnbergsvägendras in. Resenärer hänvisas till den tillfälliga hållplatsen vid tunnelöppningen.
Hållplats Mjölnarvägen flyttas till den tillfälliga hållplatsen på Brovägen.

Mer information hittar du på projektets hemsida (klicka här).
Information om bussar och ändrade hållplatslägen hittar du på www.sl.se