Bygget i Tre Kronors Backe startar i maj

Omkring den 20 maj startar byggprojektet Tre Kronors Backe, där Peab bygger två punkthus i backen ner mot Kvarnholmsvägen. Projektet betyder flera förändringar för alla som bor och rör sig runt Tre Kronors väg, eftersom marken runt husbygget kommer att vara ett avspärrat arbetsområde.

Gångvägen ner mot Kvarnholmsvägen kommer att stängas av under byggtiden. Närmaste gångväg till och från Kvarnholmen från Tre Kronors väg blir via de nybyggda trapporna ner till Kvarnholmsvägen och busshållplatsen vid Munspelet.

Cykelstället mitt emot lekplatsen stängs av den 12 maj och rivs innan bygget startar. Cyklar som står kvar i stället måste flyttas innan dess. Det finns lediga platser i cykelställ mellan portarna i nummer 13 och 15 på Tre Kronors Väg.

Lekplatsen stängs av. Vi kommer att bygga en mindre provisorisk lekplats bakom Stenhuset vid Tre Kronors väg, så att Kvarnholmens barn har tillgång till en lekplats i området, i väntan på att nya Lilla Kvarnholmen blir färdigställd. När den provisoriska lekplatsen inte behövs längre kommer marken att återställas.

Har du frågor om Peabs byggprojekt Tre Kronors Backe, kontakta:
Peter Jansson
Platschef, Peab
Telefon: 0733 – 33 90 13
Mejl: peter.jansson@peab.se

Har du frågor om annat som händer i området än själva byggprojektet, kontakta:
Peter Ekholm
Projektledare, Kuab
Telefon: 08-782 14 96
Mejl: peter.ekholm@jm.se