Bygget av Tre Kronors Backe startar

Den 13 juni startar byggprojektet Tre Kronors Backe, där Peab bygger två punkthus i backen ner mot Mjölnarvägen.
Gångvägen mellan Kvarnholmsvägen vid Hästholmsbron och Tre Kronors väg går genom arbetsområdet och kommer därför att stängas av under byggtiden. Närmaste gångväg till och från Kvarnholmen från området blir via de nybyggda trapporna ner till Kvarnholmsvägen, busshållplatsen vid Munspelet och hissen och trapporna ner till Mjölnarvägen.
Lekplatsen stängs, och en mindre tillfällig lekplats byggs bakom Stenhuset vid Tre Kronors väg, i väntan på att den nya parken Lilla Kvarnholmen blir färdigställd.

Har du frågor om Peabs projekt, kontakta:

Peter Jansson, platschef, Peab
Telefon: 0733 – 33 90 13
Mejl: peter.jansson@peab.se