Alliansen besökte Kvarnholmen

På Kvarnholmen inleddes veckan extra storslaget när de fyra partiledarna för Alliansen besökte Kvarnholmen. Besöket föranleddes av Alliansens debattartikel om bostadskrisen som publicerades i Aftonbladet i början på veckan. Under besöket behandlades Kvarnholmens historia och framtid såväl som bostadspolitik och utbyggnad av infrastrukturen.

 Fredrik Reinfeldt (M), Göran Hägglund (KD), Annie Lööf (C) och Jan Björklund (FP) inledde besöket på KUAB:s (Kvarnholmen Utveckling AB) projektkontor på Kvarnholmsvägen. Tillsammans med Säpovakter, pressekreterare och journalister fick de en guidning av utställningen ”Kvarnholmen, en ny stadsdel växer fram” av KUAB:s Vd, Nicklas Backfjärd. Utställningen visar Kvarnholmens långa historia av pionjär- och utvecklingsanda och den roll som Kvarnholmen spelat i Sveriges industri-, arkitekt- och samhällshistoria. Utställningen tar även upp Kvarnholmens nuvarande roll som ny stadsdel under uppbyggnad.

Under besöket diskuterades förslag till lösning av bostadskrisen, som också presenterats i den gemensamma debattartikeln.

Alliansen vill lägga mer ansvar på kommunerna och se till att det går snabbare från tanke till färdig bostad. Detta vill man uppnå genom att underlätta för kommunerna att planlägga för fler bostäder och öka markanvisningar till dem som vill bygga.  Den tillsatta utredningen skall också se över hur den del mark som är lämplig för bostadsbyggande kan öka.

Fredrik Reinfeldt framhöll bland annat vikten av utbyggnad av kollektivtrafik och infrastruktur i samband med bostadsbyggande och fler människor flyttar till platsen. Infrastrukturen på Kvarnholmen har utvecklats de senaste åren med både med SL-båt och bussar som gjort platsen mer lättillgänglig. 2015 väntas bron över Svindersviken vara färdig och 2025 skall den planerade förlängningen av tunnelbanan till Nacka vara klar.

Besöket avslutades vid byggnationen av Stockholm Lighthouse, ett samverkansprojekt mellan Peab och JM. De fyra partiledarna fick även varsitt exemplar av boken ”Kvarnholmen. En unik historia” som tack för besöket.

Ytterligare information:
Nicklas Backfjärd, Vd Kvarnholmen Utveckling AB, 0734-32 61 26

Kvarnholmen Utveckling AB driver stadsutvecklingen på Kvarnholmen och ägs gemensamt av JM, Peab och Folksam. I vårt arbete ingår att utveckla infrastrukturen på ön, förvalta våra kommersiella fastigheter samt tillsammans med Nacka kommun ta fram nya detaljplaner för Kvarnholmen.