Alliansen besökte Kvarnholmen

På Kvarnholmen inleddes veckan extra storslaget när de fyra partiledarna för Alliansen besökte Kvarnholmen. Besöket föranleddes av Alliansens debattartikel om bostadskrisen som publicerades i Aftonbladet i början på veckan. Under besöket behandlades Kvarnholmens historia och framtid såväl som bostadspolitik och utbyggnad av infrastrukturen.

alliansen_besok

 Fredrik Reinfeldt (M), Göran Hägglund (KD), Annie Lööf (C) och Jan Björklund (FP) inledde det timslånga besöket på Kuabs projektkontor på Kvarnholmsvägen. Tillsammans med Säpovakter, pressekreterare och journalister fick de en guidning av utställningen ”Kvarnholmen, en ny stadsdel växer fram” av Kuabs VD Nicklas Backfjärd.

Utställningen visar Kvarnholmens långa historia av pionjär- och utvecklingsanda. Till exempel har ön har spelat en stor roll i Sveriges industri-, arkitekt- och samhällshistoria. Utställningen tar även upp Kvarnholmens nuvarande roll som ny stadsdel under uppbyggnad.

alliansen_2

Nicklas Backfjärd, VD Kvarnholmen Utveckling AB visar de fyra partiledaren en modell över Kvarnholmen från 1942.

 

Fokus från medföljande journalister låg på det förslag till lösning av bostadskrisen, som presenterats i den gemensamma debattartikeln. Göran Hägglund sa bland annat att Alliansen vill lägga mer ansvar på kommunerna och se till att det går snabbare från tanke till färdig bostad. Detta vill man uppnå genom att underlätta för kommunerna att planlägga för fler bostäder och öka markanvisningar till dem som vill bygga. Den tillsatta utredningen skall också se över hur den del mark som är lämplig för bostadsbyggande kan öka.

Fredrik Reinfeldt framhöll bland annat att de anser att det är av största vikt att även kollektivtrafik och infrastruktur ska byggas ut i samband med att nya bostäder byggs och flera människor flyttar till platsen. Ett exempel på sådant tänk är just Kvarnholmen varifrån det numera finns pendlingsmöjlighet både med SL-båt och bussar.  2015 väntas bron över Svindersviken vara färdig att börja användas och 2025 skall den planerade förlängningen av tunnelbanan till Nacka vara klar.

Besöket avslutades med en promenad till platsen där Stockholm Lighthouse, ett samverkansprojekt mellan Peab och JM, börjat byggas. Givetvis var alla besökare regelenligt klädda i reflexväst och bygghjälmar. De fyra partiledarna fick även varsitt ex av boken ”Kvarnholmen. En unik historia” innan de lämnade Kvarnholmen.

Ytterligare information:
Nicklas Backfjärd, VD Kvarnholmen Utveckling AB, 0734-32 61 26

Kvarnholmen Utveckling AB driver stadsutvecklingen på Kvarnholmen och ägs gemensamt av JM, Peab och Folksam. I vårt arbete ingår att utveckla infrastrukturen på ön, förvalta våra kommersiella fastigheter samt tillsammans med Nacka kommun ta fram nya detaljplaner för Kvarnholmen.