[rev_slider_vc alias=”historia_intro”]

Få platser har formats så starkt av Kooperativa Förbundets idéer och verksamheter som Kvarnholmen. Men kvarnholmens historia börjar många århundraden innan Kooperativa Förbundet bildades …

 

timeline_pre_loader

1621 – Fabrikernas intåg

tidslinje1

De goda hamnförutsättningarna och det korta avståndet från stadskärnan ledde till att industrin etablerade sig tidigt på Kvarnholmen och Gäddviken. Redan 1621 etablerades Gäddvikens Bäckbruk här, 1871 tillkom en fabrik för  konstgödsel och svavelsyra.

“Hästholmen med sitt relativt skyddade läge, sina branta klyftor och utmärkta gömställen är en omtyckt tillflyktsort för lurendrejare”

– Carl Gustav Tessin, 1700-talet
Kvarnholmen (eller Hästholmen som den hette då) var relativt obebott innan slutet på 1800-talet och illa beryktat.

1897 – Qvarnen Tre kronor

tidslinje2

Aktiebolaget Tre Kronor köper mark och uppför Qvarnen Tre kronor som i 90 år kom att vara centrum för Sveriges bageriverksamhet.

1907 – Hästholmsvarvet

tidslinje3Tio år senare invigdes Sveriges största motorbåtsvarv – Hästholmsvarvet. Här lät Ivar Kreuger bygga sina två motoryachter ”Loris” och ”Tärnan”.
Kooperationen sätter sin prägel

1922 – Kooperativa Förbundet köper kvarnen

 • alt
 • alt
 • alt
1922 köptes Qvarnen Tre Kronor och så småningom hela ön av Kooperativa Förbundet för att få ner livsmedelspriserna genom egen produktion. Det blev startskottet för en epok i livsmedelsindustrins historia som kom att prägla hela Sverige.

1923 – världens mest moderna kvarn

tidslinje6KF stängde kvarnen under ett år för att bygga om och omvandla den tekniskt till världens mest effektiva kvarn.
Funktionellt och rationellt – Folkhemmet växer fram

30-talet – Pionjäranda

 • alt
 • alt
 • alt
När KF tog över Kvarnholmen präglades utvecklingen av en pionjäranda både vad gäller, teknik- och samhällsutveckling. Här fick bland annat funktionalismen sitt genombrott i Sverige: Sveriges första industrifunktionella silo uppförs. Havrekvarnen, en föregångare för funkisarkitekturen, byggs. Funktionalismen fokuserar på att inte dölja funktionen bakom sirliga tegelfasader, den skulle visas och till och med framhävas.  på 30-talet byggs även Sveriges första område med funkisradhus för kvarnens arbetare och tjänstemän.

40- & 50-talet – Folkhemmet

 • alt
 • alt
 • alt
Utvecklingen på Kvarnholmen speglade framväxten av det svenska folkhemmet i mitten på 1900-talet. Kvarnholmen blev med sina funkisbostäder, sin butik, och sin disponentvilla ett koncentrat av vad man inom det socialdemokratiska Sverige strävade efter; ett rationellt, sakligt men på samma gång ljust, hygieniskt och humanistiskt brukssamhälle.

Under Kvarnens glansdagar som arbetsplats fanns marketenteri med matsal och omklädningsrum, post, bibliotek, tennisbana och morgongymnastik för arbetarna. Kvarnholmen hade även sin egen kör, skytteklubb och spisbrödsbalett.

Slutmalet på Kvarnholmen

1992 – verksamheten läggs ner

historia3KF fortsatte under många decennier att bygga till, automatisera och effektivisera produktionen. Men på 1980-talet började lönsamheten att gå ner och den ena verksamheten efter den andra avvecklades. 1992, 70 år efter att KF först köpt kvarnen, valde KF att lägga ner all verksamhet på Kvarnholmen.

Skolor och replokaler tar över

tidslinje17Flera av de gamla industrilokalerna på centrala Kvarnholmen fortsatte därefter att användas för olika verksamheter som replokaler, TV-studio, lager, konstnärsateljéer och skolor för Nackademin, Cybergymnasiet och Quarnholmens skola.
Nya visioner på 2000-talet

Storslagna visioner

“Kvarnholmen ska göra Sverige till en intellektuell stormakt!”

– Per Unckel, utbildningsminister, 1994 om planerna att förlägga ett universitetscampus på Kvarnholmen. Men valet föll på Södertörn istället.

Efter millennieskiftet började arbetet med att väcka ön ur sin slumrande tillvaro. Det fanns storslagna planer för Kvarnholmen och KF utforskade möjligheten att förlägga ett Nobelcentrum, en ny högskola, ett östersjöcentrum och ett konst campus. Men inget föll i god jord.

Kvarnholmen Utveckling bildas

tidslinje15I mitten på 2000-talet antogs ett nytt planprogram med en vision att Kvarnholmen skulle bli en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service och bra kommunikationer. Samtidigt valde KF att ta in en partner från byggindustrin och Kvarnholmen Utveckling bildades tillsammans med JM.

April 2012 – första nyinflyttningen

tidslinje16Den 30 april 2012 är JM:s nybyggda kajhus på Kvarnholmens norra sida klara för första inflyttning. Antalet boende på Kvarnholmen ökar med femtioprocent till 300 personer. 2016 bor ca 1200 personer på Kvarnholmen.
Historien fortsätter ...

Läs boken här

Klicka på pilarna för att bläddra.
Klicka mitt på sidan för helskärmsläge.
Tryck Esc för att återgå.

Beställ boken här

Boken kostar 149 konor inklusive frakt. Du som bor på Kvarnholmen och inte fått boken tidigare, får den utan kostnad.

Alla beställningar behandlas manuellt och det kan ta några dagar innan du får en bekräftelse av oss.

  Antal böcker du vill beställa (max 1 st) 12

  Ditt för- och efternamn (obligatorisk)

  Din e-postadress (obligatorisk)

  Skriv in din fullständiga adress som vi ska skicka boken till (obligatoriskt)


  Jag bor på Kvarnholmen och har inte fått boken tidigare!

  "Vårt goda bröd" – journalfilm om livmedelsproduktionen på Kvarnholmen (1943)