Kvarnholmens historia

Få platser har formats så starkt av Kooperativa Förbundets idéer och verksamheter som Kvarnholmen. Men kvarnholmens historia börjar många århundraden innan Kooperativa Förbundet bildades …

 

timeline_pre_loader

1621 – Fabrikernas intåg

De goda hamnförutsättningarna och det korta avståndet från stadskärnan ledde till att industrin etablerade sig tidigt på Kvarnholmen och Gäddviken. Redan 1621 etablerades Gäddvikens Bäckbruk här, 1871 tillkom en fabrik för  konstgödsel och svavelsyra.

”Hästholmen med sitt relativt skyddade läge, sina branta klyftor och utmärkta gömställen är en omtyckt tillflyktsort för lurendrejare”

– Carl Gustav Tessin, 1700-talet
Kvarnholmen (eller Hästholmen som den hette då) var relativt obebott innan slutet på 1800-talet och illa beryktat.

1897 – Qvarnen Tre kronor

Aktiebolaget Tre Kronor köper mark och uppför Qvarnen Tre kronor som i 90 år kom att vara centrum för Sveriges bageriverksamhet.

1907 – Hästholmsvarvet

Tio år senare invigdes Sveriges största motorbåtsvarv – Hästholmsvarvet. Här lät Ivar Kreuger bygga sina två motoryachter ”Loris” och ”Tärnan”.
Kooperationen sätter sin prägel

1922 – Kooperativa Förbundet köper kvarnen

1922 köptes Qvarnen Tre Kronor och så småningom hela ön av Kooperativa Förbundet för att få ner livsmedelspriserna genom egen produktion. Det blev startskottet för en epok i livsmedelsindustrins historia som kom att prägla hela Sverige.

1923 – världens mest moderna kvarn


KF stängde kvarnen under ett år för att bygga om och omvandla den tekniskt till världens mest effektiva kvarn.

Funktionellt och rationellt – Folkhemmet växer fram

30-talet – Pionjäranda


När KF tog över Kvarnholmen präglades utvecklingen av en pionjäranda både vad gäller, teknik- och samhällsutveckling. Här fick bland annat funktionalismen sitt genombrott i Sverige: Sveriges första industrifunktionella silo uppförs. Havrekvarnen, en föregångare för funkisarkitekturen, byggs. Funktionalismen fokuserar på att inte dölja funktionen bakom sirliga tegelfasader, den skulle visas och till och med framhävas.  på 30-talet byggs även Sveriges första område med funkisradhus för kvarnens arbetare och tjänstemän.

40- & 50-talet – Folkhemmet


Utvecklingen på Kvarnholmen speglade framväxten av det svenska folkhemmet i mitten på 1900-talet. Kvarnholmen blev med sina funkisbostäder, sin butik, och sin disponentvilla ett koncentrat av vad man inom det socialdemokratiska Sverige strävade efter; ett rationellt, sakligt men på samma gång ljust, hygieniskt och humanistiskt brukssamhälle.

Under Kvarnens glansdagar som arbetsplats fanns marketenteri med matsal och omklädningsrum, post, bibliotek, tennisbana och morgongymnastik för arbetarna. Kvarnholmen hade även sin egen kör, skytteklubb och spisbrödsbalett.

Slutmalet på Kvarnholmen

1992 – verksamheten läggs ner


KF fortsatte under många decennier att bygga till, automatisera och effektivisera produktionen. Men på 1980-talet började lönsamheten att gå ner och den ena verksamheten efter den andra avvecklades. 1992, 70 år efter att KF först köpt kvarnen, valde KF att lägga ner all verksamhet på Kvarnholmen.

Skolor och replokaler tar över

Flera av de gamla industrilokalerna på centrala Kvarnholmen fortsatte därefter att användas för olika verksamheter som replokaler, TV-studio, lager, konstnärsateljéer och skolor för Nackademin, Cybergymnasiet och Quarnholmens skola.
Nya visioner på 2000-talet

Storslagna visioner

”Kvarnholmen ska göra Sverige till en intellektuell stormakt!”

– Per Unckel, utbildningsminister, 1994 om planerna att förlägga ett universitetscampus på Kvarnholmen. Men valet föll på Södertörn istället.

Efter millennieskiftet började arbetet med att väcka ön ur sin slumrande tillvaro. Det fanns storslagna planer för Kvarnholmen och KF utforskade möjligheten att förlägga ett Nobelcentrum, en ny högskola, ett östersjöcentrum och ett konst campus. Men inget föll i god jord.

Kvarnholmen Utveckling bildas

I mitten på 2000-talet antogs ett nytt planprogram med en vision att Kvarnholmen skulle bli en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service och bra kommunikationer. Samtidigt valde KF att ta in en partner från byggindustrin och Kvarnholmen Utveckling bildades tillsammans med JM.

April 2012 – första nyinflyttningen

Den 30 april 2012 är JM:s nybyggda kajhus på Kvarnholmens norra sida klara för första inflyttning. Antalet boende på Kvarnholmen ökar med femtioprocent till 300 personer. 2016 bor ca 1200 personer på Kvarnholmen.

December 2012 – KF lämnar Kvarnholmen

Efter 90 år på Kvarnholmen säljer KF säljer sin andel av Kvarnholmen till Folksam och Peab.

Juni 2016 - Kvarnholmsförbindelsen invigs

Efter drygt tre års byggande invigs den 11 juni 2016 den efterlängtade Kvarnholmsförbindelsen – bron över Svindersviken och tunneln under Ryssberget – av Mats Gerdau (Nacka kommun) och Nicklas Backfjärd (KUAB). Bron öppnade för biltrafik 21 juni kl 12.00.

Återuppbyggnaden av Havrekvarnen färdigställs

Havrekvarnen på Kvarnholmen är ett landmärke i svensk arkitekturhistoria och byggnadsteknik. Efter decennier av förfall blev den slutligen byggnadsminnesförklarad, riven och återuppbyggd till 1928 års skick.

De gamla fönstren, med fönsterbågar i metall och lister i teak har varsamt renoverats. Inredning och färgsättning är densamma som i originalbyggnaden, med öppna våningsplan och synliga bärande bjälkar och pelare. Delar av produktionsutrustningen som fanns i Havrekvarnen har restaurerats och ställts tillbaka, som ett minne av verksamheten som en gång pågick.

Historien fortsätter ...

Läs boken här

Klicka på pilarna för att bläddra.
Klicka mitt på sidan för helskärmsläge.
Tryck Esc för att återgå.

"Vårt goda bröd" – journalfilm om livmedelsproduktionen på Kvarnholmen (1943)