Kvarnholmen i framtiden

3 700 NYA BOSTÄDER SKA BYGGAS PÅ KVARNHOLMEN FÖR DIG SOM VILL HA ETT URBANT BOENDE VID VATTEN.

Målet med stadsplaneringen på Kvarnholmen är att skapa en stadsdel med en bra balans mellan bostäder och kontor, utbud av närservice, restauranger, skola, kultur och rekreation. Vi gör plats för 3 700 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kommersiella lokaler.

Inflyttning 2012–2030
3 700 bostäder
7 500 boende
1 000 arbetsplatser
Grundskola för 700 elever
Centrum med närservice
Restauranger och kaféer
Kultur- och eventverksamhet på norra kajen
Nya kajer och gästhamn med möjlighet till egen båtplats
10 minuter med buss till Slussen
20 minuter med SL:s båtpendel till Nybroplan
3 minuter till Nacka forum via nya högbron
Strandpromenad runt Kvarnholmen och till Slussen

Besök framtidens Kvarnholmen

Kvarnholmens detaljplaner

Kvarnholmen är uppdelat i sex detaljplaner varav fem redan vunnit laga kraft.  En detaljplan styr hur ett område ska utformas, vilken typ av bebyggelse och verksamhet som ska finnas där. Inget får byggas eller ändras utan att det är förankrat i en detaljplan som vunnit laga kraft.

Peka på aktuellt område nedan för mer om detaljplanen och byggnationen.
De som bygger och säljer bostäder på Kvarnholmen är JM och Peab. Du kan läsa mer om deras bostadsprojekt på respektive hemsida.

Vi love Kvarnholmen