Frågor & svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om Kvarnholmen. Klicka på de frågor du vill ha svar på.

Stadsutveckling

Hittills finns det fastlagda detaljplaner för  drygt 2 000 nya bostäder förutom de 112 bostäderna som byggdes på 1930-talet. I den sjätte detaljplanen (Gäddviken och Hästholmssundet) som fortfarande är i ett tidigt skede i detaljplaneprocessen rör det sig om ytterligare 900 – 1600 bostäder. Totalt kan det därför bli cirka 3 700 bostäder.

Innan bostadsprojekten kan dra igång ska kajer, vägar och annan infrastruktur byggas. På Kvarnholmens södra sida har JM börjat bygga Sillkajens platå och Peab den första delen av Kvarnholmsterassen, som båda ligger en bit ifrån vattnet. Som det ser ut nu kan bostadsbyggandet närmast kajen komma igång tidigast om ett par år.

Vi bygger ut och färdigställer Kvarnholmen i etapper. Den sista etappen ligger i Gäddviken och Hästholmssundet (detaljplan 6). Vi räknar med att Kvarnholmen ska vara färdigställt i sin helhet kring 2040, beroende på detaljplaneprocessen och bostadsmarknaden. Då ska det finnas ca 3 700 bostäder på Kvarnholmen och angränsande Gäddviken.

Det är respektive byggherre som informerar om sina projekt. Just nu är det två bostadsföretag aktiva på Kvarnholmen, Peab och JM. Information om deras bostäder finns på peabbostad.se och jm.se.

Varje byggherre ansvarar för sina arbeten men samtliga projekt följer naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggarbetsplatser. I princip ska det inte bullra från byggarbetsplatserna före 07 och efter 19. Undantag kan förekomma men ska aviseras i god tid.

Kommunikationer

Frågan om turtäthet är ett beslut för landstinget och SL.
Sedan den nya Svindersviksbron öppnade 2016 är buss 402 en genomgående busslinje Slussen–Nacka Forum med flera hållplatser på Kvarnholmen.
I december 2017 fick Kvarnholmen nattbuss, när linje 96 från Slussen förlängdes till Kvarnholmen och Jarlaberg.
Från 2020 ökade turtätheten på pendelbåten linje 80 i rusningstid mellan Kvarnholmen och Nybroviken, och hösten 2020 tillkom en ny pendelbåt, linje 83.

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att utnyttja tunnelns utrymningsvägar som trottoar.

En promenadslinga runt hela holmen kommer att anläggas när vägar och kajer är färdigbyggda på södra Kvarnholmen. Idag finns möjlighet att promenera längs Norra kajen, genom Kvarnholmsparken vid östra udden, genom naturområdet upp till Kvarnholmsvägen och vidare över Svindersviksbron..

Service

Förskolan Alexanderskolan finns i den gamla konsumbutiken på Tre Kronors väg. För mer information: www.alexanderskolan.se. Ebba Braheskolan öppnade förskola hösten 2019, information: ebbabraheskolan.se. Fler förskolor öppnar allt eftersom Kvarnholmen byggs ut.

Övriga frågor

Det är parkeringsförbud på hela Kvarnholmen förutom där det är skyltat att parkering är tillåtet. Det är olika parkeringsvillkor runt om på ön, kontrollera villkoren på skylten som gäller just där du ska parkera. Besöksparkering mot avgift finns i Spisbrödsgaraget, med infart från Kvarnholmsvägen. Avgiftsbelagda besöksparkeringar med tidsbegränsning finns på Norra kajen vid Mjölnarvägen och på Tre Kronors väg. All boendeparkering på Kvarnholmen är tänkt att ske i garage.

Den planerade marinan på södra Kvarnholmen ingår i detaljplan 4. Här ska anslutande kajer, vägar och bostäder färdigställas innan marinan kan tas i drift. I väntan på det, har vi utökat antalet båtplatser i småbåtshamnen hamnen på nordvästra udden. Ca 40 platser är vikta åt Kvarnholmsbor. Platserna administreras av Hästholmens Båtsällskap och du ska vända dig till dem med en intresseanmälan: Hästholmens båtsällskap.

Hundar måste alltid vara kopplade på Kvarnholmen både för andras trivsel och av säkerhetsskäl både för hund, människa och djurlivet. För att följa lagen samt för allas trevnad plockar du upp efter din hund. Hundrastgård finns i anslutning till Kvarnholmsparken vid Svindersviksbron.

Utomhusbassängen är planerad som en möjlighet men det är upp till en extern aktör att bygga och driva den. I dagsläget finns ingen sådan aktuell.

Du kan felanmäla direkt till Nacka kommun. Det gör du här.

Parkeringsregler på Kvarnholmen

Det råder allmänt parkeringsförbud på Kvarnholmen där det inte uttryckligen är skyltat att parkering är tillåtet.

Kvarnholmen Utveckling AB äger all mark på Kvarnholmen och följer reglerna i trafikförordningen som gäller i hela Sverige. Vi använder Transportstyrelsens skyltar och vägmärken samt deras regler. Parkeringsreglerna är till för säkerheten och framkomligheten på Kvarnholmen men även för att säkerställa att Kvarnholmen inte blir en dumpningsplats för övergivna bilar.

P-skivorna togs bort 1 april 2023

Som ett led i att samordna parkeringsreglerna på Kvarnholmen med Nacka Kommun har reglerna på Kvarnholmen justerats. Från och med den 1 april 2023 ersattes de tidigare P-skivorna av ett betalsystem med app via Easypark och ParkIT (laddas ner från App store eller Google play). Regler och avgifter framgår av skyltning och i respektive app. Ändringen gäller hela Kvarnholmen.

Parkering max 24 timmar

Där det är skyltat med P för parkering är det tillåtet att parkera i maximalt 24 timmar om inte tilläggsskyltar begränsar parkeringen ytterligare i tid.

Boendeparkering

All boendeparkering på Kvarnholmen är tänkt att ske i garage, och samtliga brf:er har tillgång till p-platser i garage, som kan hyras av boende.

Besöksparkering

I Spisbrödsgaraget, med infart från Kvarnholmsvägen, finns besöksparkering mot avgift. Vid Mjölnarvägen, på Norra kajen, finns ett antal avgiftsbelagda besöksparkeringar med tidsbegränsning, liksom på Tre Kronors väg.

Tillståndsparkering

Det finns ett mindre antal p-platser där tillstånd krävs. Dessa p-platser är till för att underlätta för byggverksamheten, och tillstånd delas endast ut till byggherrar, underentreprenörer och andra verksamma inom byggprojekten.

Rondering

Gulmarkeringarna i kartan nedan visar de områden som Parkeringsbolaget ronderar, de röda markeringarna visar uppmarkerade parkeringsplatser.