Aktuella arbeten och störningar


Rivning av Skorplagret

Rivning av Skorplagret på Tre Kronors Väg Läs om rivningsarbetet med Skorplagret och begränsad framkomlighet på Tre Kronors väg

Läs mer »


Sjöledningar i Svindersviken

Med start i slutet av januari kommer tre sjöledningar läggas ut tvärs över Svindersviken, mellan Kvarnholmens östra udde och Vikdalen. En av ledningarna ska förse hela Kvarnholmen med dricksvatten och det två övriga ledningarna ska avleda spillvatten. Arbetet beräknas pågå under perioden 16 januari till och med 17 januari samt 31 januari till och med 2 februari. Innan man startar upp arbetet läggs bojar ut längs sträckan. Under pågående arbete får man inte passera området med båt. Entreprenör: Svensk Sjöentreprenad. Kontaktperson: Byggledare Nils ...

Läs mer »