Sprängningarna återupptas måndag 20 oktober

Sprängningarna vid Spisbrödsfabriken återupptas måndag 20 oktober efter ett kortare uppehåll.

Sprängningarna vid Spisbrödsfabriken stoppades i tordags efter att en del av berget hamnat utanför avspärrningarna.
Salvan den 16 oktober höll sig innanför  gränsvärdena för vibrationerna enligt den upprättade riskanalysen.
Berg och Väg Maskin AB, som ansvarar för sprängningarna, kommer att förbättra täckningen innan sprängning för att försäkra sig om att de lossade berget hålls innanför arbetsområdet.

Sprängningarna sker  vardagar mellan klockan 09.00 och 15.00 och är som tidigare samordnade med bussavgångarna, dvs att vi väntar på att bussen avgår innan sprängtillfället.

Har du frågor, kontakta:

Robert Norman
Byggledare, Kuab
Telefon: 0739-62 59 06
E-post: robert.norman@jm.se

Jonas Akander,
Platschef, Berg och Väg maskin AB
Telefon: 0733-37 30 30
E-post: jonas.akander@berg-vag.se