Sprängning som märktes ovanligt mycket

På morgonen den 5 april, strax efter klockan sju, utfördes en sprängning vid JM:s projekt Sillkajen. Själva sprängningen var inom de ramar som satts upp vid riskbedömningen, men tydligen upplevdes den mycket starkare än man räknat med, framför allt av boende vid Mjölnarvägen. Eventuellt kan det vara bergrummen under Kvarnholmen som gör att ljud och vibrationer når längre än väntat och upplevs som extra starka.

Vi kommer att sätta upp fler mätare också längre ifrån arbetsområdet för att bättre kunna följa effekten och för att man ska kunna göra eventuella justeringar om det behövs.

Att det sprängdes redan vid 7-tiden på morgonen var olämpligt. De ansvariga beklagar det, och man kommer inte att börja med sprängningar så tidigt på dagen i fortsättningen.

Just nu är det främst vid projektet Sillkajen som sprängningar utförs, men man kommer också att spränga vid Södra kajen och på Platån under året. Alla som bor på Kvarnholmen ska ha fått broschyren ”Spräng, stök och bök” där vi beskriver hur sprängningar fungerar och hur säkerhetsarbetet går till. Om du inte fått broschyren går den att läsa och ladda ner här.