Sprängning längs Tre Kronors väg

Tisdag den 4 september börjar vi sprängningsarbeten längs Tre Kronors väg. Arbetena beräknas vara klara fredag 5 oktober.

Från och med tisdag den 4 september till och med fredag  5 oktober kommer vi att påbörja sprängningsarbeten längs Tre Kronors väg med syfte att bredda vägen.

Under denna tid kommer fordonstrafiken att begränsas till ett körfält  i denna del av vägen.

För att minimera störningarna kommer sprängningsarbetena att genomföras med små sprängsalvor varje dag.

Har du frågor om dessa arbeten, kontakta:

Sven Olof Eklund, arbetsledare JVAB, tel  070-5170746.