Norra kajen den närmaste tiden

Den sista vattenbildningen vid Norra kajen är klar och den bullrigaste perioden är över. Nu startar betongarbetena i etapp 4, och samtidigt börjar återställningen av etapp 3.

 Vattenbilningen i etapp 4, närmast bryggan, är nu avslutad. Därmed är det mest bullrande arbetet vid Norra kajen avklarat. Nu börjar betongarbetena på den här delen av kajen. Sedan ska området återfyllas, ett arbete som ska vara klart innan jul. I januari nästa år startar man med återställning och stensättning.

Återställning av etapp 3

Betongarbetena i etapp 3 av Norra kajen är klara. Nu börjar nu arbetet med återfyllning och återställning av vägen och kajen i den här delen. Det sista som görs i etappen är stensättningen av vägen, som ska bli klar mot slutet av november.

Fortsatt förstärkning från vattnet

Arbetet med att förstärka skyddet mot is och rost på pålarna under kajen pågår som planerat. Det görs dels från en pråm på vattnet, dels från en ställning på kajen. Förstärkningsarbetet från vattnet kommer att pågå året ut.

Har du några frågor om arbetet med renoveringen av Norra kajen? Kontakta då Kuabs byggledare Ulf Karlsson, ulf.karlsson@rodatroden.se.