Utforska framtidens Kvarnholmen i 3D

Nu finns en interaktiv 3D-modell av Kvarnholmen tillgänglig på nätet. Modellen fungerar direkt i alla webbläsare både på dator, smartphone och surfplatta. Den kräver inga specialprogram eller plug-ins, det enda du behöver är en bra internetuppkoppling för att utforska framtidens Kvarnholmen.

#Dmodell-stor

3D-modellen finns här och omfattar Kvarnholmen med omnejd. Den fotorealistiska 3D-modellen tillåter dig att navigera fritt i 3D bland bebyggelsen på ön för att utforska hur framtida Kvarnholmen kommer att se ut när ön är fullt utbyggd.

Med denna nya visualiseringsteknik kan alla med en internetuppkoppling; boende, framtida bostadsköpare och alla som är intresserade av stadsplanering själva uppleva hur Kvarnholmen som helhet kommer att se ut när den är färdigutvecklad. Modellen visar aktuell och framtida bebyggelse (exklusive bebyggelsen i den kommande detaljplanen för Gäddviken och Hästholmssundet). Detaljeringsgraden är väldigt hög och man kan till exempel ställa sig på en balkong och se hur vyn blir därifrån.

Modellen som kommer att fortsätta att utvecklas både vad gäller prestanda och innehåll har tagits fram av Sightline Vision som i snart två decennier varit ledande på interaktiv 3D-visualisering av stadsplanering, infrastruktur och projektutveckling av bostäder och kontor.

3D-modellen behöver inte streamas till mobilen/surfplattan eller förbuffras som andra 3D-tekniker eller strömmande video – den startar direkt. Du kan fjärrstyra 3D-modellen direkt via din webbläsare och titta närmare på de detaljer du är intresserad av. Modellen har kompletterats med information om detaljplaner och intressepunkter runt om på ön.

Via tidsreglaget kan du se Kvarnholmen i morgonljus, hur skuggorna faller vid ett visst klockslag på Norra kajen eller hur Stockholm Lighthouse lyser i nattmörkret.

Modellen bygger på de detaljplaner som vunnit laga kraft eller väntar på antagande under 2015. Den kommer att utvecklas i detaljeringsgrad allteftersom byggherrarna utvecklar fastigheterna och detaljplanearbetet fortskrider.