KF lämnar över stafettpinnen efter 90 år på Kvarnholmen

Den 28 december blev det klart att KF Fastigheter säljer sin andel av Kvarnholmen Utveckling AB till Peab och Folksam.

– Kooperativa Förbundet förvärvade Kvarnholmen 1922 och nu, 90 år senare, är det dags för andra aktörer att ta över. I och med försäljningen lämnar KF Kvarnholmen helt, men Kvarnholmen kommer alltid att präglas av KF:s utvecklingsanda, säger Ulf Herder, KF Fastigheter tillika avgående vVD för Kvarnholmen Utveckling AB.

Efter förvärvet ägs Kvarnholmen Utveckling AB till lika delar av JM och ett av Folksam och Peab gemensamt ägt bolag. I förvärvet ingår ytterligare ett bolag innehållande byggrätter.

Kvarnholmen Utveckling AB äger Kvarnholmen, en halvö i Nacka, attraktivt belägen mittemot Djurgården vid Stockholms inlopp. Bolaget driver stadsutvecklingen med syfte att utveckla byggrätter för över 2 500 nya bostäder och 30 000 kvm kommersiella lokaler, uppdelat på sex detaljplaneområden.

För ytterligare information kontakta:

Mats Karlsson, VD KUAB: mats.karlsson@jm.se

Tel 013-37 14 01