Helgarbete vid Kajplats och närcentrum

Lördag 18/11 och söndag 18/11 kommer arbete att pågå vid JM:s projekt Kajplats Kvarnholmen, vid Mjölnarvägens västra del. Det är borrning, rensning och utlastning av berg som ska utföras.

Arbetstiden är mellan klockan 08.00-16.00 båda dagarna, och mellan klockan 10.00-15.00 kommer några mindre sprängningar att utföras. Vid varje sprängning kommer Kvarnholmsvägen att vara avstäng med flaggvakter i c:a 5 minuter.

Har du frågor om helgarbetet vid Kajplats?
Kontakta Peter Christiansen, JM Entreprenad, tel 070-458 26 91.

Vid närcentrum kommer Peab att arbeta i helgen. Det är lastning av massor som ska göras, och det kommer troligen inte att vara så störande för de som bor i närheten. Arbetstiden vid närcentrum i helgen är 08.00-16.00, både lördag och söndag.