Havrekvarnen

Kontroll av flingor. I Havrekvarnen producerades bland annat snabbgryn och nymodigheter som cornflakes.

Ett 100-årigt byggnadsminne och kulturhistoriskt värdefullt landmärke är nu återinvigt.

Havrekvarnen byggnadsminnesförklarades av länsstyrelsen 2016 och började rivas 2018, för att kunna byggas upp igen till en kopia av hur den såg ut när den invigdes för snart 100 år sedan.

Havrekvarnen ritades av Arthur Schmalensee på KF:s arkitektkontor och uppfördes 1928. Här tillverkades havregryn och nymodigheter som cornflakes. Havrekvarnen är ett landmärke i svensk arkitekturhistoria och byggnadsteknik och är ett av de första exemplen på funktionalistisk industriarkitektur i Sverige.

Havrekvarnen byggdes 1927-1928 och ritades av arkitekten Artur von Schmalensee på KF:s arkitektkontor. Han föddes 1900 och var i början av sin karriär när han ritade Havrekvarnen.

Artur von Schmalensee var inspirerad av den tyska Bauhausrörelsen och blev känd som en radikal funktionalistisk arkitekt. Bland andra kända byggnader han skapat finns Lumafabriken i Hammarby (som han ritade tillsammans med Eskil Sundahl) och stadshuset i Kiruna. På Kvarnholmen har han också ritat ett av de två smalhusen med personalbostäder, det så kallade EPA-huset, som uppfördes 1934.

Funktionalismen

Funktionalismen handlar om mer än bara form. Det var en arbetsmetod där man med ny modern teknik, nya material och effektiva system skulle standardisera och rationalisera bort allt onödigt.

Det skulle byggas hygieniska och ljusa lokaler med funktionella planlösningar, logiska flöden, effektiva hanteringssystem och modern processteknik. Detta märktes mycket tydligt i Havrekvarnen. 

När Kooperativa förbundet började lägga ner sin verksamhet på Kvarnholmen i början av 1980-talet fick kvarnen stå tom och tilläts förfalla.

Kvarnholmen skulle omvandlas från ett slumrande industriområde till en en levande stadsdel, och det stod tidigt klart att Havrekvarnen var en av de byggnader som absolut inte fick rivas. Den skulle renoveras till ursprungligt skick.

Men efter flera decennier av förfall var byggnaden i extremt dåligt skick. Vattenläckage orsakade stora skador, armeringen hade rostat och betongen höll på att falla isär. Bärande delar var på väg att sprängas sönder inifrån. Det var inte möjligt att renovera byggnaden för att klara dagens krav på brandsäkerhet och isolering utan att förändra kvarnens utseende och proportioner.

Man valde därför  en högst ovanlig lösning: rivning av en byggnadsminnesförklarad byggnad och sedan en återbyggnad.

2016 gav länsstyrelsen sitt tillstånd för rivning av en stor del av byggnaden under förutsättning att man återskapade en exakt kopia av hur den såg ut 1928, både in- och utvändigt. Under 2018-19 revs den största delen av Havrekvarnen. Den bakre väggen, trapphuset och delen med silor, som var i bättre skick, sparas.

Återställts till 1928-års skick

Hur återuppbyggnaden skulle gå till är mycket noga reglerat. Den bärande stommen är platsgjuten i betong, precis som originalet, med samma dimensioner men med en ny typ av isolerande gasbetong på utsidan. Det ger ett bättre inomhusklimat och brandsäkerhet som svarar mot dagens krav.

Fönstren, som är en viktig del av Havrekvarnens speciella utseende, har tagits omhand och renoverats. De ser likadana ut som de en gång gjorde, med fönsterbågar i metall och lister i teak. Inredning och färgsättning är densamma som i originalbyggnaden från 1928, med öppna våningsplan och synliga bärande bjälkar och pelare. I taket går det gamla sprinklersystemet, som plockats ner bit för bit och varsamt renoverats och målats i sin ursprungliga blå färg innan det återmonterades på sin ursprungliga plats, men numera som attrapp. I taket hänger också lampor som nytillverkats av en modell som fanns i Havrekvarnen. Delar av produktionsutrustningen har dessutom restaurerats och ställts tillbaka, som ett minne av den verksamhet som en gång pågick.

Framtiden

Återuppbyggnaden av Havrekvarnen färdigställdes våren 2023 och under september samma år återinvigdes den under högtidliga former. Ny ägare av Havrekvarnen är Tilia Fastigheter och vilka verksamheter som flyttar in är ännu inte bestämt. Men det kommer att bli någon form av kontor, kulturverksamhet eller annan arbetsplats. Kontakta Tilia för mer information om de lediga lokalerna.

Kontakta Tilia

Byggnadsminne
2016 byggnadsminnesförklarade länsstyrelsen Havrekvarnen tillsammans med Munspelet, disponentvillan, radhusen och det äldsta smalhuset på Kvarnholmen. Byggnaderna berättar om hur ett modernt brukssamhälle växte fram på Kvarnholmen, och om den svenska livsmedelsindustrins historia och betydelse.

Originalfönster med fönsterbågar i metall och teaklister har restaurerats till sin forna glans.