Vrak fiskas upp ur Svindersviken

På Svindersvikens botten finns en hel del vrak av både äldre och nyare modell. Det här, som fiskas upp i samband med bygget av Södra kajen, ska vara från 1950-talet. Rostigt och fullt av dy hissas det långsamt upp ur vattnet. Vid byggprojekten tas spår av både tidigare industrier i området och andra verksamheter omhand.