Tidvis begränsad framkomlighet på Mjölnarvägen

Under vecka 42 (måndag 14- fredag 18 oktober) kan det under korta perioder vara begränsad framkomlighet på Mjölnarvägen i nivå med Vertikalen. Vi får leverans av stålbalkar för att bygga spång och hisschakt.

Ett körfält kommer alltid att vara öppet under denna period men det andra kan komma att stängas av i uppemot 30 minuter när stålbalkarna ska lyftas.

Vänliga hälsningar

Kvarnholmen Utveckling AB