Marksanering vid förskolan

Nacka kommun sanerar delar av förskolan Alexanderskolans gård under hösten. Provtagning har visat spår av föroreningar, som troligen kommer från konstgödselfabriken som tidigare fanns vid Gäddviken. På delar av förskolans område kommer jord nu att grävas bort och ersättas av ny.
Riskbedömningar visar att det inte är farligt att vistas på eller nära marken, och förskolan kommer att ha öppet som vanligt under tiden.

Arbetena sker under dagtid på vardagar klockan 06.30-16.00. Bullrande arbeten får utföras mellan kl 07.00 och 19.00. Entreprenör är Sveab Anläggning AB. Arbetet kommer att pågå under hela höstterminen.

Har du frågor om saneringsarbetet? Kontakta Nacka kommuns kontaktcenter, info@nacka.se, telefon 08-718 80 00.