Första delen klar – så fortsätter kajrenoveringen

Stenläggningen av etapp 1 och 2 på Norra kajen blir klar under vecka 36, den första veckan i september. De ytor som varit avspärrade under arbetet öppnas nu helt. Parkeringsplatserna och en cykelparkering i området, som varit avstängda, blir också tillgängliga igen.

Betongarbete i etapp 3

I etapp 3 är vattenbilningen avslutad. Här pågår nu betongarbeten, då de nya pålarna ska förankras i den befintliga kajen. När det är klart ska marken återfyllas och gatstenen läggas tillbaka. Arbetet i etapp 3 kommer att pågå fram till årsskiftet.

Dags för sista etappen

I etapp 4, närmast bryggan, startar arbetet under vecka 37 med att arbetsområdet stängs av, liksom parkeringsplatserna och cykelparkeringen. Närmaste cykelparkering finns nu längre bort längs kajen. Körbanan flyttas närmare hissen och basketplanen. Vi räknar med att arbetet i etapp fyra ska bli klart under januari nästa år.

Förstärkning från vattnet

Under vecka 36 startar också arbetet med att förstärka skyddet mot is och rost på pålarna under kajen. Det görs dels från en pråm på vattnet, dels från en ställning på kajen.
Arbetet från vattnet kommer att pågå året ut.