Mjölnarvägen läggs om, klart 21 december

Nu håller vi på att lägga över den västra delen av Mjölnarvägen i sitt permanenta läge närmare vattnet. Arbetet beräknas vara klart den 21 december, asfaltering sker senare i vår.

Omläggningen innebär även att gång- och cykelvägen samt gatubelysningen flyttas mot kajen. På grund av väderförhållandena kommer inte asfalteringen att ske förrän till våren.

Vägen kommer att hållas öppen under hela omläggningen.

Vi hoppas du har överseende med de störningar våra arbeten kan ge upphov till.

Om du har frågor om våra arbeten kontakta:

Robert Norman, byggledare, KUAB

E-post: robert.norman@jm.se

Tel: 0739- 62 59 06

 

Göran Åhman, arbetsledare, JVAB

Tel:0761- 01 07 40