Kortare avstängning av vatten

Onsdag den 7 december stängs vattnet av mellan klockan 10.00 – 13.00 för radhusen, hyreshusen på Tre Kronors väg och förskolan. Vi beklagar besväret och att det sker med så kort varsel.

Vi byter ut alla vatten- och avloppsledningar längs Valsvägen och Tre Kronors väg. Ledningarna i området är gamla, vissa sedan 1930-talet, och i akut behov av underhåll. Arbetet är komplicerat eftersom ledningarna är sköra och ibland inte är placerade som ritningarna visar. Därför blir det ibland nödvändigt med driftsstopp, vilket vi beklagar och försöker undvika så långt det är möjligt. Vi hoppas kunna släppa på vattnet igen tidigare än utsatt tid.

Har du frågor om vårt arbete med ledningsbytet?
Kontakta Torgny Hjorth, byggledare Kuab
Mejl: torgny.hjorth@jm.se
Tel: 0704-20 03 22