Avstängning av gångvägen mellan Tre Kronors väg och Kvarnholmsvägen

Från och med måndag den 24:e februari klockan 10.00 är gångvägen och trappan avstängd mellan Tre Kronors väg och Kvarnholmsvägen.

Avstigningshållplatsen ”Tre Kronor” vid vändplan på Kvarnholmsvägen finns kvar men är flyttad från och med 24:e februari klockan 10.00 till samma sida som hållplatsen för påstigning.

Det finns också möjlighet att använda hållplats ”Mjölnarvägen”.

Ny gångväg anordnas längs med Tre Kronors väg, runt Bageritornet och längs Kvarnholmsvägen som ansluter till hållplatsen Tre Kronor och Vertikalens trappor.

Kontaktperson
: Robert Norman, byggledare KUAB, mobilnummer: 073‐962 59 06