Underlag för samrådet inför ansökan om tillstånd till anläggande av tryckbank och del av ny kaj inom Sicklaön 38:1, Sicklaön 37:40, Nacka kommun, finns att läsa och ladda ner här:

Samrådsunderlag vattenverksamhet Kvarnholmen